lcp
lcp

Có nhiều câu hỏi BS về sốt ở trẻ em. Đề tài này lớn nên BS cung cấp một ít kiến thức về thân nhiệt (body temperature) trước, sau đó sẽ trình bày đến nguyên nhân sốt do nhiễm siêu vi

HPV là viết tắt của từ “Human Papillomavirus” (Vi-rút Papilloma ở người), một loại vi-rút gây ra các sang thương trên da và niêm mạc. HPV được xem là một trong những loại vi-rút lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới.