lcp
lcp

Là loại thuốc được sử dụng trong tình trang các bạn quan hệ không được sử dụng hoặc thất bại khi sử dụng các biện pháp tránh thai. Và như tên gọi “ thuốc tránh thai khẩn cấp”, được xem như một biện pháp hỗ trợ kịp thời ở những lần quan hệ nguy cơ mang thai trong các tình huống trên, và không được xem là biện pháp tránh thai thường kỳ.

Đề kháng kháng sinh xảy ra khi vi sinh vật không còn đáp ứng với các loại kháng sinh được thiết kế để tiêu diệt chúng. Điều đó có nghĩa rằng các loại vi sinh vật này không bị giết, ngược lại chúng tiếp tục phát triển và sinh sản.