Vitamin B các loại

Kit test nhanh Covid-19

Siro bổ sung Fer + Vitamin B PEDIAKID hộp 1 chai 125ml

Hộp 1 chai

198.000 đ - 260.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin 3B Gold (PHÚC VINH) hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 12.000 đ

Đã bán 2 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung Magnesi B6 Đại Uy hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 3 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung Vitamin B6 PP.Pharco hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường

Hộp 10 vỉ x 10 viên

10.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 3 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung vitamin MAXVIT 9B hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

25.000 đ

Đã bán 3 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung Vitamin B1 APCO chai 100 viên nang cứng

Chai 100 viên

35.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 2 chai

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi bổ sung Vitamin BCAFILUZZ tuýp 20 viên

Tuýp 20 viên

30.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 2 tuýp

Kit test nhanh Covid-19

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin 3B (Phúc Vinh) hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

10.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 2 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Magnesi B6 (Hà Thành) hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

57.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung Vitamin B1 B6 B12 Apco hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

100.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung vitamin B1, B6, B12 Flamin 3B plus hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

110.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung Vitamin 3B USAPHA hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

100.000 đ - 110.000 đ

Đã bán 1 hộp