Thiết bị y tế

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
MUA NGAY
MUA NGAY
MUA NGAY
MUA NGAY
MUA NGAY
MUA NGAY
MUA NGAY
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Biocredit Covid-19 Ag Test hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 135.000 đ

Đã bán 893 bộ kit

MUA NGAY
Kit test nhanh Covid-19

Cao dán giảm đau SALONPAS hộp 24 gói x 10 miếng

11.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 123 gói

MUA NGAY
MUA NGAY
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Humasis COVID-19 Ag Test hộp 25 kit

30.000 đ - 125.000 đ

Đã bán 162 bộ kit

MUA NGAY
Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari hộp 8 miếng

16.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 49 miếng

MUA NGAY
MUA NGAY
Kit test nhanh Covid-19

Nước muối Cửu Long Natri clorid 0.9% chai 1000ml

9.000 đ - 21.460 đ

Đã bán 698 chai

MUA NGAY
Kit test nhanh Covid-19

Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai hộp 5 cái

1.500 đ - 27.500 đ

Đã bán 167 hộp

MUA NGAY
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh COVID-19 Labnovation hộp 20 bộ kit

8.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 619 bộ kit

MUA NGAY