Thiết bị y tế

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch xịt sạch thông mũi cho người lớn Xisat chai 75ml

Hộp 1 chai

23.500 đ - 38.000 đ

Đã bán 1585 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối sinh lí Nước Muối Vĩnh Phúc chai 1000ml

1 chai

10.000 đ - 12.000 đ

Đã bán 253 chai

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo Durable hộp 102 miếng

Hộp 102 miếng

650 đ - 2.500 đ

Đã bán 787 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối sinh lí Nước Muối Vĩnh Phúc chai 500ml

1 chai

5.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 628 chai

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân trong suốt Urgo Transparent hộp 100 miếng

Hộp 100 miếng

700 đ - 1.599 đ

Đã bán 131 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Quà tặng 10 Khẩu Trang Cao Cấp 4D KF94

1 gói

15.000 đ

Đã bán 1 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari hộp 8 miếng

Hộp 8 miếng

16.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 51 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt dành cho trẻ em Koolfever hộp 16 miếng

Hộp 8 gói x 2 miếng

15.000 đ - 26.000 đ

Đã bán 511 gói

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 1ml/cc 26G hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 503 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 5ml hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 250 cái

Kit test nhanh Covid-19

Cao dán giảm đau SALONPAS hộp 24 gói x 10 miếng

Hộp 24 gói x 10 miếng

12.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 188 gói

Kit test nhanh Covid-19

Bộ test nhanh SARS-CoV-2 TODA CORONADIAG Ag Covid Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 444 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Băng dính cá nhân y tế UGOTANA Durable hộp 102 miếng

Hộp 102 miếng

300 đ - 2.000 đ

Đã bán 695 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai hộp 5 cái

Hộp 5 cái

1.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 117 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối Cửu Long Natri clorid 0.9% chai 1000ml

1 chai

11.000 đ - 18.000 đ

Đã bán 598 chai

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối sinh lí Natri Clorid 0,9% Quốc Dân chai 500ml

1 chai

5.000 đ - 9.500 đ

Đã bán 563 chai