Tim mạch, tiểu đường

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc cầm máu Transamin 250mg hộp 100 viên

2.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 26 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Medisamin 500 mg hộp 100 viên

4.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 26 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng thần Methycobal 500mcg hộp 30 viên

3.960 đ - 13.000 đ

Đã bán 54 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Stadovas 5 CAP hộp 30 viên

21.000 đ - 250.000 đ

Đã bán 20 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT