Tim mạch, tiểu đường

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác dụng đối với máu Transamin tablets 500mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 276 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tan máu bầm, mau lành vết thương Long Huyết P/H hộp 24 viên

Hộp 2 vỉ x 12 viên

42.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 146 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc cầm máu Transamin 250mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 38 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy tim Concor COR 2,5mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 35.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy tim Concor 5mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.300 đ - 5.300 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Medisamin 500 mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 42 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng thần Methycobal 500mcg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.960 đ - 13.000 đ

Đã bán 54 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy tim Panangin hộp 50 viên

Hộp 50 viên

1.500 đ - 2.200 đ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch AMDEPIN DUO hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.693 đ

Đã bán 140 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tăng sức bền mạch máu Rutin-Vitamin C MEKOPHAR hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

550 đ - 2.000 đ

Đã bán 6 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị tăng huyết áp Nifedipin Hasan 20Retard hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

600 đ - 2.000 đ

Đã bán 113 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hạ mỡ máu Gon Sa Atzeti hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

6.000 đ

Đã bán 112 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Stadovas 5 CAP hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

21.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 23 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường Glucophage 500mg hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.800 đ - 2.580 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Micardis 40mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

10 đ - 11.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Aspirin MKP 81 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ - 1.500 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ