Dụng cụ sơ cứu

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối sinh lí Nước Muối Vĩnh Phúc chai 1000ml

1 chai

10.000 đ - 12.000 đ

Đã bán 253 chai

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo Durable hộp 102 miếng

Hộp 102 miếng

600 đ - 2.500 đ

Đã bán 787 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối sinh lí Nước Muối Vĩnh Phúc chai 500ml

1 chai

5.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 628 chai

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân trong suốt Urgo Transparent hộp 100 miếng

Hộp 100 miếng

700 đ - 1.599 đ

Đã bán 131 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng dính cá nhân y tế UGOTANA Durable hộp 102 miếng

Hộp 102 miếng

300 đ - 2.000 đ

Đã bán 695 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai hộp 5 cái

Hộp 5 cái

1.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 117 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối Cửu Long Natri clorid 0.9% chai 1000ml

1 chai

11.000 đ - 21.460 đ

Đã bán 593 chai

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối sinh lí Natri Clorid 0,9% Quốc Dân chai 1000ml

1 chai

8.000 đ - 12.500 đ

Đã bán 487 chai

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối sinh lí Natri Clorid 0,9% Quốc Dân chai 500ml

1 chai

5.000 đ - 9.500 đ

Đã bán 563 chai

Kit test nhanh Covid-19

Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch gói 10 miếng 8cm x 10cm x 12 lớp

Gói 10 miếng

8.000 đ - 21.900 đ

Đã bán 478 gói

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân Zilgo Durable Elastic Fabric hộp 102 miếng 1.9 x 7.2cm

Hộp 102 miếng

300 đ - 3.000 đ

Đã bán 181 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Gạc phẫu thuật An Lành gói 10 miếng 10cm x 10cm x 8 lớp

Gói 10 miếng

7.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 371 gói

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân Zilgo Durable Elastic Fabric hộp 30 miếng 3.8 x 7.2cm

Hộp 30 miếng

900 đ - 2.500 đ

Đã bán 84 miếng