Ung thư, ung bướu

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm METHYLPRED-NIC 4mg hộp 30 viên

1.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 551 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thylmedi 16mg hộp 30 viên

3.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 46 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Althax 120mg hộp 30 viên

7.000 đ - 10.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Viên nén sủi bọt Sovepred hộp 1 chai 30 viên

6.000 đ - 6.210 đ

Đã bán 31 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medexa hộp 100 viên

1.100 đ - 5.000 đ

Đã bán 31 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Endoxan 50mg hộp 50 viên

18.000 đ

Đã bán 28 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Sunapred 20mg chai 30 viên

1.500 đ - 3.000 đ

Đã bán 13 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Cadipredni lọ 500 viên

1.000 đ

Đã bán 10 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT