Chống bệnh truyền nhiễm

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 1g hộp 14 viên

14.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 1392 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 625mg hộp 14 viên

12.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 733 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Zinnat tablets 500mg hộp 10 viên

23.500 đ - 32.000 đ

Đã bán 315 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Klamentin 875mg/125mg hộp 14 viên

7.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 184 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Scanax 500 STELLA hộp 50 viên

1.500 đ - 15.000 đ

Đã bán 1318 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Flagyl 250mg hộp 20 viên

1.200 đ - 20.000 đ

Đã bán 250 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 500mg/62.5mg hộp 12 gói

2.100 đ - 29.500 đ

Đã bán 545 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Acigmentin 1000 hộp 2 vỉ x 7 viên

5.300 đ - 18.000 đ

Đã bán 964 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 250mg/31.25mg hộp 12 gói

10.000 đ - 21.000 đ

Đã bán 547 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tẩy giun Fugacar hộp 1 viên

19.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 99 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Dorogyne hộp 20 viên

1.000 đ - 4.500 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augbactam 1g hộp 14 viên

6.360 đ - 20.000 đ

Đã bán 768 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh AUGMENTIN - BID 1000mg hộp 14 viên

14.000 đ - 21.000 đ

Đã bán 221 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Klamentin 500mg/125mg hộp 12 viên

5.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 51 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Cefixim 200 VPC hộp 20 viên

2.120 đ - 8.000 đ

Đã bán 190 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT