Chống bệnh truyền nhiễm

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 1g hộp 14 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

20.000 đ - 32.000 đ

Đã bán 1552 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 625mg hộp 14 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

12.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 723 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Cefuroxim 500mg Vidipha hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 16.000 đ

Đã bán 925 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Zinnat tablets 500mg hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

2.800 đ - 32.000 đ

Đã bán 303 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Metronidazol 250mg DHG hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 14 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Scanax 500 STELLA hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 15.000 đ

Đã bán 1715 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Flagyl 250mg hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

1.200 đ - 20.000 đ

Đã bán 256 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Klamentin 875mg/125mg hộp 14 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

900 đ - 15.000 đ

Đã bán 276 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Ciprofloxacin 500mg Brawn hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 12.000 đ

Đã bán 43 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 500mg/62.5mg hộp 12 gói

Hộp 12 gói

10.000 đ - 27.500 đ

Đã bán 705 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Acigmentin 1000 hộp 2 vỉ x 7 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

5.700 đ - 18.000 đ

Đã bán 934 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tẩy giun Fugacar hộp 1 viên

Hộp 1 viên

19.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 119 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augmentin 250mg/31.25mg hộp 12 gói

Hộp 12 gói

12.000 đ - 21.000 đ

Đã bán 526 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Dorogyne hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 4.500 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng virus Acyclovir Stella 800mg hộp 35 viên nén

Hộp 7 vỉ x 5 viên

4.300 đ - 10.000 đ

Đã bán 59 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Augbactam 1g hộp 14 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

8.000 đ - 16.000 đ

Đã bán 714 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Cefixim 200 VPC hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

3.700 đ - 8.000 đ

Đã bán 239 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh AUGMENTIN - BID 1000mg hộp 14 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

20.000 đ - 21.000 đ

Đã bán 297 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng virus Tamiflu 75 mg hộp 1 vỉ x 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

8.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 728 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Klamentin 500mg/125mg hộp 12 viên

Hộp 3 vỉ x 4 viên

5.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 58 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ