Gel bôi các loại

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi giảm đau Salonpas gel hộp 1 tuýp x 15g

Hộp 1 tuýp

25.000 đ - 58.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi giảm đau Pháp NOCICEPTOL hộp 1 tuýp 120ml

Hộp 1 tuýp

355.000 đ - 365.000 đ

Đã bán 10 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi trị trĩ HemoTreat H hộp 1 tuýp 25ml

Hộp 1 tuýp

285.000 đ - 355.000 đ

Đã bán 50 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel bôi trĩ Tottri Gel hộp 1 tuýp 30g

Hộp 1 tuýp

75.000 đ - 108.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch thụt trực tràng Nova 1947 Microclismi 9g hộp 6 tuýp

Hộp 6 tuýp

17.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 29 tuýp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch thụt trực tràng Nova 1947 Microclismi 3g hộp 6 tuýp

Hộp 6 tuýp

14.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 15 tuýp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trĩ Trix Fast Cream hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

89.000 đ - 92.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel An Trĩ Vương hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

108.900 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel giảm đau xương khớp, nhức mỏi cơ TIGIN GEL hộp 1 tuýp 25g

Hộp 1 tuýp

80.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Xịt lạnh giúp xua tan đau mỏi PAIN SPRAY Rubystar hộp 1 chai 50ml

Hộp 1 chai

78.000 đ - 85.000 đ

Đã bán 12 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi hậu môn X-tri NAM HÀ hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

45.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kem bôi trĩ TITANOMA Medstand hộp 1 tuýp 20g

Hộp 1 tuýp

130.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Gel Bôi Trĩ Hemoclin hộp 1 tuýp 37g

Hộp 1 tuýp

325.000 đ

Đã bán 1 hộp