back

Sản phẩm

Thay đổi
Thuốc phun gây tê tại chỗ Lidocain 10% chai 38g
Thuốc phun gây tê tại chỗ Lidocain 10% chai 38g
Thuốc phun gây tê tại chỗ Lidocain 10% chai 38g

Thuốc phun gây tê tại chỗ Lidocain 10% chai 38g

Thuốc phun gây tê tại chỗ Lidocain 10% chai 38g

Vui lòng nhập địa chỉ của bạn, chúng tôi sẽ hiện thị nhà thuốc gần bạn nhất
map
pharmacy

Xem nhà thuốc gần bạn

Thông tin sản phẩm

Xem đầy đủ