lcp
lcp

BS.CKI LÊ KHÁNH TRANG

Offline

"Sáng Y Đức - Vững Chuyên môn"

Bệnh viện Nguyễn Trãi
Luợt tư vấn
100+
Kinh nghiệm
7 Năm
Hài lòng
100%

Chuyên khoa

Đa khoa-Tim mạch-Tiêu hóa

Thông tin chi tiết

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nội tổng quát kinh nghiệm 7 năm làm việc tại khoa Tim mạch, có thể tư vấn các lĩnh vực chuyên môn Tim mạch, Tiêu hoá.

Quá trình công tác

7 năm chuyên khoa Tim mạch BV Nguyễn Trãi
1 năm nội tổng quát phòng khám Thiện Minh
1 năm nội tổng quát phòng khám American Pin Treatment
3 năm chuyên khoa Tim mạch phòng khám Jio Health

Học vấn

Bác sĩ đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nội tổng quát Đại học Y dược
Chứng chỉ siêu âm tim
Chứng chỉ đọc điện tâm đồ

Chứng chỉ hành nghề

Bác sĩ đa khoa
Chi phí tư vấn
100.000 đ
10.000 đ
Giảm 90% cho lần đầu tư vấn bác sĩ
ĐẶT TƯ VẤN
Lượt tư vấn
100+
Kinh nghiệm
7 Năm
Hài lòng
100%

BS.CKI LÊ KHÁNH TRANG

Offline

"Sáng Y Đức - Vững Chuyên môn"

Chuyên khoa:
Đa khoa-Tim mạch-Tiêu hóa
Địa chỉ công tác:
Bệnh viện Nguyễn Trãi
Chi phí tư vấn:
100.000 đ
10.000 đ
Giảm 90% cho lần đầu tư vấn bác sĩ
ĐẶT TƯ VẤN

Thông tin chi tiết

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nội tổng quát kinh nghiệm 7 năm làm việc tại khoa Tim mạch, có thể tư vấn các lĩnh vực chuyên môn Tim mạch, Tiêu hoá.

Quá trình công tác

7 năm chuyên khoa Tim mạch BV Nguyễn Trãi
1 năm nội tổng quát phòng khám Thiện Minh
1 năm nội tổng quát phòng khám American Pin Treatment
3 năm chuyên khoa Tim mạch phòng khám Jio Health

Học vấn

Bác sĩ đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nội tổng quát Đại học Y dược
Chứng chỉ siêu âm tim
Chứng chỉ đọc điện tâm đồ

Chứng chỉ hành nghề

Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ tư vấn