Bông y tế

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế QUICK - NURSE gói 10g

10.000 đ

Đã bán 5 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế Bảo Thạch gói 50g

3.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 4 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông hút nước Trung Tín gói 50g

10.000 đ - 18.000 đ

Đã bán 13 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế Bình Minh gói 5gr

3.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 11 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế QUICK - NURSE gói 100g

18.000 đ - 24.000 đ

Đã bán 8 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế Bảo Thạch gói 100 g

20.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 5 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế Việt Tiến gói 5g

5.000 đ

Đã bán 4 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế thấm nước Bạch Tuyết gói 5g

5.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 2 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế Bảo Thạch gói 10 g

3.500 đ - 7.000 đ

Đã bán 3 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông Viên Y Tế Bạch Tuyết 020mm gói 50g

18.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 3 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông Liên Hiệp gói 50g

18.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 2 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông viên Soft Tip gói 40g

20.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 2 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông Y Tế An Lành gói 10g

3.500 đ

Đã bán 1 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bông y tế dạng viên Bảo Thạch gói 500g

16.000 đ - 135.000 đ

Đã bán 1 gói

XEM CHI TIẾT