Đại tràng

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ tiêu hóa Đại Tràng Nam Dược hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

22.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 31 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Đại Tràng Tâm Bình hộp 60 viên

Hộp 5 vỉ x 12 viên

80.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 6 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ci Baberin hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 12 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Đại tràng Paris hộp 30 viên

Hộp 30 viên

105.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 12 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đại tràng Satomax hộp 1 lọ 30 viên

Hộp 1 lọ

210.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống Đại Tràng Techpharm hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

120.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ tăng cường tiêu hóa Đại Tràng Hacofa hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

96.000 đ - 144.000 đ

Đã bán 1 hộp