Dụng cụ inox y tế

Kit test nhanh Covid-19

Kéo cắt chỉ y tế thẳng, nhọn

1 cái

21.320 đ - 50.000 đ

Đã bán 5 cái

Kit test nhanh Covid-19

Khay đếm thuốc inox 1 cái 18 x 13 x 1 cm

1 cái

40.000 đ

Đã bán 4 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kéo thẳng 16cm 2 đầu tù 1 cái

1 cái

25.000 đ

Đã bán 2 cái

Kit test nhanh Covid-19

Chén inox y tế

1 cái

35.000 đ - 38.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Panh thẳng 16cm không mấu 1 cái

1 cái

30.000 đ - 35.000 đ