Dung dịch vệ sinh họng

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch Xịt Họng Nhất Nhất chai 20ml

65.000 đ - 125.000 đ

Đã bán 142 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch Xịt Họng Nhất Nhất KID chai 20ml

77.818 đ - 125.000 đ

Đã bán 25 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Xịt họng KEO ONG NANO hộp 1 chai 30ml

45.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 26 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Xịt họng Xuyên Tâm Liên OPC hộp 1 chai 30ml

35.000 đ - 85.000 đ

Đã bán 24 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Viên xông RADAR hộp 5 vỉ x 10 viên

14.000 đ - 17.000 đ

Đã bán 17 vỉ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT