Gel rửa tay

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch rửa tay khô COROWASH chai 50ml

1 chai

54.400 đ

Đã bán 12 chai

Kit test nhanh Covid-19

Nước rửa tay khô ASIRUB chai 500ml

1 chai

60.000 đ - 95.000 đ

Đã bán 9 chai

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch rửa tay khô COROWASH chai 200ml

1 chai

104.000 đ

Đã bán 6 chai

Kit test nhanh Covid-19

Sieusat Gel rửa tay Nano Bạc chai 500ml

1 chai

108.000 đ - 144.000 đ

Đã bán 4 chai

Kit test nhanh Covid-19

Gel rửa tay khô Green Cross Hương Trà Xanh chai 100ml

1 chai

23.000 đ - 43.000 đ

Đã bán 2 chai

Kit test nhanh Covid-19

Gel sát khuẩn Konix chai 500ml

1 chai

60.000 đ

Đã bán 1 chai