Giải cảm, giải rượu bia

Kit test nhanh Covid-19

Giải Rượu Condition hộp 10 chai x 75ml

Hộp 10 chai

44.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 449 chai

Kit test nhanh Covid-19

Viên giải rượu Win-21 hộp 4 viên

Hộp 4 viên

10.660 đ - 45.000 đ

Đã bán 43 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên giải rượu ME-21 hộp 4 viên

Hộp 4 viên

15.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 36 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Trà gừng Đại UY hộp 10 túi x 3g

Hộp 10 túi

6.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 69 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Trà Gừng Quế Việt Pháp hộp 10 gói x 3g

Hộp 10 gói

5.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 80 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch uống Giải Rượu Nam Dược hộp 6 túi

Hộp 6 túi

25.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 39 túi

Kit test nhanh Covid-19

Giải rượu Nam Dược hộp 30 viên

Hộp 5 vỉ x 6 viên

5.116 đ - 40.000 đ

Đã bán 10 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Nước uống giải rượu AlcoFREE hộp 10 chai 50ml

Hộp 10 chai

47.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 36 chai

Kit test nhanh Covid-19

Viên giải rượu PP-21 hộp 1 vỉ x 4 viên

Hộp 1 vỉ x 4 viên

10.990 đ - 45.000 đ

Đã bán 30 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Siro ho cảm Flukids chai 120ml

Hộp 1 chai

50.000 đ - 71.500 đ

Đã bán 18 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước giải rượu và bảo vệ gan Organic 100 hộp 20 lọ x 30ml

Hộp 20 lọ

38.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 16 lọ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi Giải Rượu ABDK hộp 1 vỉ x 4 viên

Hộp 1 vỉ x 4 viên

105.000 đ

Đã bán 13 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Đường Glucose Nhật Quang gói 500g

1 gói

10.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 9 gói