Mặt nạ, kính bảo hộ

Kit test nhanh Covid-19

Mặt nạ giọt bắn 1 cái

1 cái

15.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 13 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kính chắn giọt bắn Face Shield 1 cái

1 cái

8.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 12 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kính chắn giọt bắn Boxtox hộp 1 cái

Hộp 1 cái

35.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kính bảo hộ ĐKT

1 cái

20.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Kính bảo hộ 3M hộp 1 cái

Hộp 1 cái

23.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 1 hộp