Miếng dán hạ sốt, khăn hạ sốt

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt dành cho trẻ em Koolfever hộp 16 miếng

Hộp 8 gói x 2 miếng

15.000 đ - 26.000 đ

Đã bán 511 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt SAKURA hộp 3 gói x 2 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

13.000 đ - 21.000 đ

Đã bán 392 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Aikido Gel Cool Patch hộp 6 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

38.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 143 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt hạ nhiệt hương bạc hà Cooltana Tanaphar hộp 6 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

12.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 276 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Lion Hiepita For Child hộp 8 gói x 2 miếng

Hộp 8 gói x 2 miếng

16.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 245 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Béby Cooling Plaster hộp 16 miếng

Hộp 8 gói x 2 miếng

19.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 30 gói

Kit test nhanh Covid-19

Dán hạ sốt Fever - kids hộp 3 gói x 2 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

12.000 đ - 17.000 đ

Đã bán 26 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt hạ nhiệt hương dâu Cooltana Tanaphar hộp 6 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

39.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 71 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt LICO KID Cooling Gel Sheet (hương táo) hộp 3 gói x 2 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

12.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 85 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Doctor Cool hộp 6 miếng

Hộp 6 miếng

5.000 đ - 17.000 đ

Đã bán 84 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt COOLING SHEET APPLE hộp 3 gói x 2 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

10.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 16 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt hạ nhiệt hương táo Cooltana Tanaphar hộp 6 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

14.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 66 gói

Kit test nhanh Covid-19

Khăn hạ sốt Dr.Papie 0+ hộp 5 túi x 5 khăn

Hộp 5 gói x 5 cái

30.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 41 gói

Kit test nhanh Covid-19

Khăn hạ sốt Dr.Papie 3mo+ (chứa tinh dầu bạc hà) hộp 5 túi x 5 khăn

Hộp 5 gói x 5 cái

28.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 25 gói