Tăm, chỉ nha khoa

Kit test nhanh Covid-19

Tăm chỉ nha khoa Dental Flossers hộp 50 cái

Hộp 50 cái

28.000 đ - 30.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa Oral-B Essential Floss cuộn 50m

1 hộp

36.000 đ - 345.000 đ

Đã bán 24 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa Okamura gói 90 cái

Gói 90 cái

29.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 21 gói

Kit test nhanh Covid-19

Tăm chỉ nha khoa Oral Kichilachi (màu xanh) gói 80 cái

Gói 80 cái

25.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 24 gói

Kit test nhanh Covid-19

Que đè lưỡi gỗ TANAPHAR hộp 100 cái

Hộp 100 cái

350 đ - 1.500 đ

Đã bán 15 cái

Kit test nhanh Covid-19

Cạo lưỡi Hafaco hộp 1 cái

Hộp 1 cái

10.000 đ - 13.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa Oraltana hộp 6 cuộn

Hộp 6 vỉ x 1 cuộn

28.000 đ - 280.000 đ

Đã bán 7 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa Okamura gói 50 cái

Gói 50 cái

25.000 đ - 35.200 đ

Kit test nhanh Covid-19

Tăm kẽ chỉ nha khoa Suka gói 80 cái

Gói 80 cái

20.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 7 gói

Kit test nhanh Covid-19

Tăm chỉ nha khoa Oraltana Premium Quality gói 50 cái

Gói 50 cái

18.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 2 gói

Kit test nhanh Covid-19

Tăm chỉ kẽ răng TITAN gói 50 cái

Gói 50 cái

10.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 4 gói

Kit test nhanh Covid-19

Tăm chỉ nha khoa Oraltana Premium Quality gói 80 cái

Gói 80 cái

23.000 đ - 49.000 đ

Đã bán 3 gói

Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa ORAL B Essential Floss (MADE IN IRELAND) cuộn 50m

1 hộp

50.000 đ - 71.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Tăm chỉ nha khoa Famapro hộp 50 cái

Hộp 50 cái

20.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa Oral-Kichi Essential waxed mint floss hộp 1 cuộn 50m

Hộp 1 cuộn

37.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 1 hộp