Táo bón

Kit test nhanh Covid-19

Viên Giấp Cá Extra (Tâm Dược) hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

90.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 40 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Cốm nhuận tràng Sorbitol 5g Đại Y hộp 20 gói x 5,5g

Hộp 20 gói

1.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 45 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên Diếp Cá TRISUTA hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

150.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Bổ sung chất xơ Infogos hộp 30 gói x 3g

Hộp 30 gói

125.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thực phẩm trị táo bón, giúp bé nhuận tràng PEGinpol hộp 20 gói

Hộp 20 gói

255.000 đ - 284.625 đ

Đã bán 8 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Cốm bổ sung chất xơ Ajokald 01 hộp 30 gói x 5g

Hộp 30 gói

5.500 đ

Đã bán 10 gói