Thận, tiết niệu

Kit test nhanh Covid-19

Viên tiểu đêm Rulby Night hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.000 đ

Đã bán 26 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống lợi tiểu niệu bảo Niệu Bảo hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

120.000 đ - 134.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ điều trị suy thận Ích Thận Vương hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

21.000 đ - 250.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ giảm kích thích bàng quang VƯƠNG NIỆU ĐAN hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

158.000 đ - 190.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ thận Kidney Plus Tablet hộp 4 vỉ x 15 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

129.000 đ - 180.000 đ

Đã bán 12 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên tiểu đêm HETIDE FORTE hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm

Hộp 2 vỉ x 10 viên

120.000 đ - 155.000 đ

Đã bán 8 hộp