Thuốc kháng viêm

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Prednison 5mg DOMESCO hộp 100 viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ

Đã bán 11 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm dạng men ALPHACHYMOTRYPSIN (Armephaco) hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 3.500 đ

Đã bán 1365 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Prednison 5mg Tablets MEDIPLANTEX chai 1000

Lọ 1000 viên

2.000 đ

Đã bán 1005 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm chống phù nề Alphachymotrypsin Mebiphar hộp 20 vỉ x 10 viên

Hộp 20 vỉ x 10 viên

400 đ - 2.000 đ

Đã bán 993 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, kháng viêm Mobic 7,5mg hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 70 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau kháng viêm Dolfenal hộp 100 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

6.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 648 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Sinil Betamethasone Tabs. hộp 1 lọ 1000 viên

Hộp 1 lọ x 1000 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 892 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống viêm, dị ứng Betamethason 0,5mg ENLIE chai 500 viên nén

Lọ 500 viên

1.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 736 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm METHYLPRED-NIC 4mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 712 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Dexamethason 0.5Mg Thành Nam lọ 500 viên

Lọ 500 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 718 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Methylprednisolon 16mg VIDIPHA hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 661 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, kháng viêm Voltaren SR 75mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

6.300 đ - 10.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau kháng viêm Gofen 400 hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 2 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, kháng viêm Cataflam 25mg hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

6.000 đ - 7.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác động lên hệ miễn dịch Cetasone hộp 1 lọ x 100 viên nén

Hộp 1 lọ x 100 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 425 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, kháng viêm Arcoxia 60mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

14.000 đ - 18.786 đ

Đã bán 24 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Methylprednisolon 16 Khapharco hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 68 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Dexamethason 0,5mg Medipharco hộp 50 vỉ x 30 viên

Hộp 50 vỉ x 30 viên

300 đ - 1.000 đ

Đã bán 348 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ