Thuốc trị bệnh phụ khoa

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo trị nhiễm khuẩn CLOMAZ hộp 6 viên

Hộp 1 vỉ x 6 viên

33.000 đ - 98.000 đ

Đã bán 33 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Gynoflor 0.03mg hộp 6 viên

Hộp 1 vỉ x 6 viên

31.000 đ

Đã bán 8 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Aremta hộp 1 vỉ x 3 viên

Hộp 1 vỉ x 3 viên

150.000 đ

Đã bán 29 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc đặt trị viêm nhiễm phụ khoa Clotrimazol Medipharco hộp 1 vỉ x 6 viên

Hộp 1 vỉ x 6 viên

35.000 đ - 48.000 đ

Đã bán 27 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch rửa phụ khoa Camisept hộp 1 chai 200ml

Hộp 1 chai

110.000 đ

Đã bán 24 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo UPTIV hộp 2 vỉ x 5 viên

Hộp 2 vỉ x 5 viên

12.000 đ - 17.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Gynoflor hộp 1 vỉ x 6 viên

Hộp 1 vỉ x 6 viên

21.000 đ

Đã bán 10 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc phụ khoa Ladyformine hộp 10 viên

Hộp 4 vỉ x 4 viên

11.000 đ - 16.000 đ

Đã bán 23 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Dicinter hộp 10 viên

Hộp 2 vỉ x 5 viên

105.000 đ - 204.000 đ

Đã bán 16 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch vệ sinh Woncyd hộp 1 chai 200ml

Hộp 1 chai

115.000 đ - 158.000 đ

Đã bán 13 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc đặt âm đạo Evadays hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 10.816 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc đặt phụ khoa Canesten hộp 6 viên

Hộp 6 viên

82.500 đ - 168.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc đặt phụ khoa Neostyl hộp 10 viên nén đặt phụ khoa

Hộp 1 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 6 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên đạn đặt âm đạo Nuvagyl hộp 7 viên

Hộp 7 viên

138.600 đ - 154.000 đ

Đã bán 7 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ