Thuốc trị hen suyễn

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị hen AtiSalbu hộp 1 lọ 60ml

Hộp 1 lọ

35.000 đ - 46.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hen suyễn FRANLUCAT 5MG hộp 28 viên

Hộp 4 vỉ x 7 viên

119.504 đ - 154.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc dự phòng hen phế quản Opesinkast 4 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

50.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Ultibro breezhaler hộp 30 viên và 01 dụng cụ hít

Hộp 5 vỉ x 6 viên

790.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch khí dung trị hen Berodual Chai 20 ml

Hộp 1 chai

120.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị hen suyễn Zensalbu Nebules 5mg hộp 2 vỉ x 5 ống

Hộp 2 vỉ x 5 ống

99.000 đ - 149.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị hen suyễn Baburol 10 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

25.000 đ - 105.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ