Thuốc trị hen suyễn

Kit test nhanh Covid-19

Dexamethasone 0.5mg Mekophar hộp 1 lọ 500 viên

Lọ 500 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 782 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị hen phế quản SINGULAIR 4mg MSD hộp 28 gói

Hộp 28 gói

1.600 đ - 25.000 đ

Đã bán 365 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dexamethasone 0.5mg Donaipharm hộp 1 lọ 500 viên

Lọ 500 viên

500 đ - 2.000 đ

Đã bán 324 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Prednisolone 5mg TV.Pharm hộp 10 vỉ x 20 viên

Hộp 10 vỉ x 20 viên

1.500 đ

Đã bán 44 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị hen phế quản SINGULAIR 4mg hộp 2 vỉ x 14 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

1.607 đ - 18.000 đ

Đã bán 163 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc khí dung trị hen Pulmicort Respules 500mcg/2ml hộp 20 ống

Hộp 4 gói x 5 ống

14.000 đ - 128.000 đ

Đã bán 122 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị hen Ventolin Nebules 2.5mg hộp 30 ống

Hộp 6 vỉ x 5 ống

16.000 đ - 155.000 đ

Đã bán 103 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị hen phế quản Singulair 10mg hộp 2 vỉ x 14 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

14.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 10 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hen suyễn Theophylin 100mg TW2 lọ 200 viên

Lọ 200 viên

3.000 đ

Đã bán 105 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc cốm trị hen Hiskast hộp 28 gói x 0.5g

Hộp 28 gói

7.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 10 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị hen phế quản Singulair 5mg hộp 2 vỉ x 14 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

14.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 48 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị hen suyễn Ventolin Nebules 5mg hộp 30 ống

Hộp 6 vỉ x 5 ống

55.000 đ - 125.000 đ

Đã bán 16 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Cốm dùng cho trẻ em Montiget 4mg hộp 14 gói

Hộp 14 gói

6.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 21 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ