Tiểu đường

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ giảm đường huyết An Đường - Bình Huyết DIASULIN hộp 1 lọ 100 viên

Hộp 1 lọ x 100 viên

220.000 đ - 260.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống ổn định đường huyết TĐ Care hộp 1 lọ 60 viên

Hộp 1 lọ

145.000 đ - 154.570 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ trị tiểu đường BoniDiabet lọ 60 viên

Lọ 60 viên

380.000 đ - 480.000 đ

Đã bán 2 lọ

Kit test nhanh Covid-19

Đường ăn kiêng Sweet'n Low hộp 100 gói

Hộp 100 gói

55.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Đường ăn kiêng Cologrin Kruger tuýp 1200 viên

Tuýp 1200 viên

58.000 đ - 81.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Sữa cho người bệnh thận Nepro 1 gold (Vitadairy) hộp 400g

1 hộp

198.000 đ - 220.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên hỗ trợ ổn định đường huyết DIALEVEL hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

239.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống hỗ trợ giảm đường huyết FoDIA hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

132.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Đường bắp MAIZE SLIM hộp 50 gói

Hộp 50 gói

55.000 đ - 88.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống tiểu đường DK-Betics hộp 1 lọ 120 viên

Hộp 1 lọ

160.000 đ - 380.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Đường Glucose Auvina gói 500g

1 gói

12.000 đ - 22.000 đ

Đã bán 1 gói