Tinh dầu xông

Kit test nhanh Covid-19

Viên xông Hương Tràm Gừng Gió Bạc Hà hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

22.000 đ - 36.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Tinh chất Dầu Tràm Huế (Quê Hương Pharma) hộp 1 chai 30ml

Hộp 1 chai

45.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên xông Diamond khuynh diệp hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

22.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Tinh Dầu Sả Dịu Julyhouse lọ 10ml

1 lọ

49.000 đ

Đã bán 2 lọ

Kit test nhanh Covid-19

Tinh dầu vỏ bưởi LAMHA hộp 1 chai 50ml

Hộp 1 chai

79.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Tinh Dầu Sả Java Julyhouse lọ 10ml

1 lọ

49.000 đ

Đã bán 1 lọ

Kit test nhanh Covid-19

Tinh dầu tràm Cajeput Oil Elise hộp 1 chai 20ml

Hộp 1 lọ

51.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Tinh dầu xông VNHERB Cold & Flu hộp 1 lọ 10ml

Hộp 1 lọ

75.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên xông Diamond khuynh diệp Ngải Cứu Hương Tràm hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

15.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Tinh Dầu Quế Lá Julyhouse lọ 10ml

1 lọ

49.000 đ - 50.000 đ