Thuốc tuyến giáp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị cường giáp Thyrozol 5mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

15.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 30 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy giáp Berlthyrox 100mcg hộp 100 viên

Hộp 4 vỉ x 25 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị bệnh lý tuyến giáp Levothyrox 50 mcg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

33.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 14 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị bệnh lý tuyến giáp Levothyrox 100μg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

45.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 5 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cường giáp Thyrozol 10mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

15.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị cường giáp Clonafos hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

12.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 8 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cường giáp Propylthiouracil (PTU) Ba Đình hộp 4 vỉ x 25 viên

Hộp 4 vỉ x 25 viên

55.000 đ - 113.850 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy giáp và bướu cổ Disthyrox hộp 100 viên

Hộp 5 vỉ x 20 viên

60.000 đ - 240.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ