Thuốc tuyến ức

Kit test nhanh Covid-19

Althax 120mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 10.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác động lên hệ miễn dịch Hepedon Cap. hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

30.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 21 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ, vitamin, tăng miễn dịch Thioserin hộp 20 ống x 10ml

Hộp 2 vỉ x 10 ống

125.000 đ - 490.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ