Adiphenine


Adiphenine hay còn gọi là Adiphenine hydrochloride là loại thuốc chống co thắt cơ trơn, có công thức phân tử là C20H25NO2.