Sulfur chloride


Sulfur Chloride là một chất lỏng màu hổ phách nhạt đến vàng hơi đỏ, bốc khói, có mùi hôi nồng nặc. Sulfur Chloride được sử dụng làm chất trung gian và clo hóa trong sản xuất hóa chất hữu cơ, thuốc nhuộm lưu huỳnh, thuốc diệt côn trùng và cao su tổng hợp. Nó cũng được sử dụng để làm cứng các loại gỗ mềm.