Băng dán cá nhân

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân vải độ dính cao Urgo Durable hộp 102 miếng

Hộp 102 miếng

600 đ - 2.500 đ

Đã bán 787 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân trong suốt Urgo Transparent hộp 100 miếng

Hộp 100 miếng

700 đ - 1.599 đ

Đã bán 131 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng dính cá nhân y tế UGOTANA Durable hộp 102 miếng

Hộp 102 miếng

300 đ - 2.000 đ

Đã bán 695 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân Zilgo Durable Elastic Fabric hộp 102 miếng 1.9 x 7.2cm

Hộp 102 miếng

300 đ - 3.000 đ

Đã bán 176 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân Zilgo Durable Elastic Fabric hộp 30 miếng 3.8 x 7.2cm

Hộp 30 miếng

900 đ - 2.500 đ

Đã bán 84 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng dính cá nhân y tế UGOTANA Durable hộp 30 miếng

Hộp 30 miếng

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 249 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân ít thấm nước Urgo Washproof Large hộp 30 miếng

Hộp 30 miếng

1.500 đ - 3.500 đ

Đã bán 29 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng cá nhân Thái Lan MONOPLAST hộp 100 miếng 19mm x 60mm

Hộp 100 miếng

1.100 đ

Đã bán 30 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng dán có gạc Urgosterile hộp 50 miếng 5cm x 7cm

Hộp 50 miếng

5.000 đ - 6.500 đ

Đã bán 94 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng dán có gạc Urgosterile hộp 50 miếng 8cm x 10cm

Hộp 50 miếng

8.500 đ

Đã bán 35 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng dán có gạc Urgosterile hộp 50 miếng 10cm x 10cm

Hộp 50 miếng

8.000 đ - 11.000 đ

Đã bán 74 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng dán có gạc Urgosterile hộp 50 miếng 15cm x 9cm

Hộp 50 miếng

12.000 đ

Đã bán 52 miếng