Băng y tế

Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Urgo Urgosyval hộp 1 cuộn 1.25cm x 5m

Hộp 1 cuộn

15.000 đ - 22.000 đ

Đã bán 19 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Băng y tế Zilgo Ag Adhesive Bandage hộp 102 miếng 1.9 x 7.2cm

Hộp 102 miếng

334 đ - 2.000 đ

Đã bán 127 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Zilgo Silk 1.25cm x 5m hộp 1 cuộn

Hộp 1 cuộn

13.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Băng thun y tế QM 3 móc

1 cái

13.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 42 cái

Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Urgo 2,5cmx5m hộp 1 cuộn

Hộp 1 cuộn

25.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 14 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Băng thun y tế QM 2 móc

1 cái

15.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 31 cái

Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Zilgo Silk 2.5cm x 5m hộp 1 cuộn

Hộp 1 cuộn

5.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Băng dính cuộn Silk-Tape hộp 1 cuộn 1.25cm x 4m

Hộp 1 cuộn

5.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 75 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Urgo Urgosyval hộp 1 cuộn 2.5cm x 5m

Hộp 1 cuộn

20.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Băng thun y tế Hải Sơn Pha 3 móc cuộn 120cm x 10cm

1 cuộn

6.000 đ - 22.120 đ

Đã bán 53 cuộn

Kit test nhanh Covid-19

Băng dính vải Silk-Tape hộp 1 cuộn 5cm x 4m

Hộp 1 cuộn

14.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 46 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa VITAS GO hộp 1 cuộn 1.25 cm x 4m

Hộp 1 cuộn

11.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Băng dính y tế VIDUGO Silk Tape hộp 1 cuộn 1.25cm x 4m

Hộp 1 cuộn

8.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 46 hộp