Cồn, dung dịch sát khuẩn

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Cồn 90 độ VP (trắng) chai 60ml

1 chai

4.000 đ - 8.000 đ

Đã bán 237 chai

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Oxy già Hóa Dược chai 50ml

1 chai

2.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 122 chai

Kit test nhanh Covid-19

Oxy già Bidopha chai 60ml

1 chai

2.900 đ - 6.000 đ

Đã bán 123 chai

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Cồn 90 độ VP (xanh) chai 60ml

1 chai

4.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 111 chai

Kit test nhanh Covid-19

Nước Oxy già 3% (Hóa Dược) chai 50ml

1 chai

3.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 58 chai

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Cồn 70 độ VIFA chai 500ml

1 chai

20.000 đ - 26.000 đ

Đã bán 43 chai

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Cồn 70° Hóa Dược chai 50ml

1 chai

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 33 chai

Kit test nhanh Covid-19

Bông tẩm cồn Alcohol Pads hộp 100 miếng

Hộp 100 miếng

20.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Cồn 90 Bidopha chai 60ml

1 chai

4.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 33 chai

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Cồn 70 độ VP chai 60ml

1 chai

3.000 đ - 8.000 đ

Đã bán 31 chai