Thuốc nhỏ mắt, Thuốc tra mắt

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt, mũi Natri Clorid 0,9% PHARMEDIC hộp 1 lọ 10ml

Hộp 1 lọ

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 528 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối nhỏ mắt, mũi Efticol Natri Clorid 0,9% chai 10ml

Hộp 1 chai

2.500 đ - 35.000 đ

Đã bán 2125 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt Refresh Tears chai 15ml

Hộp 1 chai

59.000 đ - 82.000 đ

Đã bán 115 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt TOBREX hộp 1 lọ 5ml

Hộp 1 lọ

40.000 đ - 98.000 đ

Đã bán 151 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt V.Rohto Vitamin chai 13ml

Hộp 1 chai

44.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 80 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt - nhỏ mũi Natri Clorid 0,9% (DK Pharma) lọ 10 ml

Hộp 1 lọ

3.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 400 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt V.Rohto Cool chai 12ml

Hộp 1 chai

47.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 38 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt Eyemiru 40 chai 15ml

Hộp 1 chai

70.000 đ - 95.000 đ

Đã bán 35 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt V.Rohto New chai 13ml

Hộp 1 chai

47.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 62 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi Natri Clorid 0.9% Haiphaco hộp 1 lọ 8ml

Hộp 1 lọ

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 267 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt, mũi Natri Clorid 0,9% TRAPHACO hộp 1 lọ 10 ml

Hộp 1 lọ

4.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 224 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt Tobradex hộp 1 chai 5ml

Hộp 1 chai

48.000 đ - 115.000 đ

Đã bán 51 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt Osla hộp 1 chai 15 ml

Hộp 1 chai

18.000 đ - 27.000 đ

Đã bán 29 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt Sanlein 0.1% hộp 1 chai 5ml

Hộp 1 chai

58.000 đ - 85.000 đ

Đã bán 43 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch nhỏ mắt, mũi Efticol 0,9% (chai dẹp) hộp 1 chai 10ml

Hộp 1 chai

2.500 đ - 6.300 đ

Đã bán 199 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt Systane Ultra chai 5ml

Hộp 1 chai

63.000 đ - 87.000 đ

Đã bán 54 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt V.Rohto Dryeye chai 13ml

Hộp 1 chai

45.000 đ - 57.500 đ

Đã bán 7 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt Sancoba hộp 1 chai 5ml

Hộp 1 chai

47.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 60 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt Oflovid hộp 1 lọ 5 ml

Hộp 1 lọ

52.000 đ - 115.000 đ

Đã bán 59 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ