Thuốc trị cảm cúm

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Tiffy Dey hộp 100 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

4.500 đ - 125.000 đ

Đã bán 1314 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Ameflu Day Time +C hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.200 đ - 2.500 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Ameflu Day Time hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.400 đ - 2.000 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Decolgen ND hộp 100 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

5.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 544 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Decolgen Forte hộp 100 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

5.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 470 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Panadol Cảm Cúm hộp 180 viên

Hộp 15 vỉ x 12 viên

13.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 452 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị cảm cúm Rhetanol-Day hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 3.000 đ

Đã bán 797 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên xông Euca-OPC hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

19.500 đ - 40.000 đ

Đã bán 68 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc cảm cúm Andol Fort 500mg (Imexpharm) hộp 500 viên

Hộp 25 vỉ x 20 viên

1.500 đ - 1.800 đ

Đã bán 593 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Biviflu hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.200 đ - 2.000 đ

Đã bán 447 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Cảm Xuyên Hương Yên Bái hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

7.700 đ - 15.000 đ

Đã bán 301 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm sốt, sổ mũi Hapacol 325 Flu hộp 24 gói

Hộp 24 gói

3.500 đ - 7.000 đ

Đã bán 44 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị ho do cảm lạnh, cúm Atussin hộp 25 vỉ x 4 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

4.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 223 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Coldacmin Flu hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 214 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Travicol Flu hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 106 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Biviflu chai 500 viên

Lọ 500 viên

2.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 108 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau, hạ sốt Phaanedol Cảm Cúm hộp 15 vỉ x 12 viên

Hộp 15 vỉ x 12 viên

10.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 161 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Rhumenol Flu 500 hộp 100 viên

Hộp 25 vỉ x 4 viên

3.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 98 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Hapacol 250 Flu hộp 24 gói x 1,5g

Hộp 24 gói

2.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 15 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên Xông Hương Tràm Vim Báo Gấm hộp 40 viên

Hộp 2 vỉ x 20 viên

35.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 9 hộp