Thuốc trị Parkinson

Kit test nhanh Covid-19

Danapha - Trihex 2 hộp 100 viên

Hộp 5 vỉ x 20 viên

1.139 đ - 2.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị Parkinson Madopar 250mg hộp 30 viên

Hộp 1 lọ x 30 viên

205.000 đ - 588.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị parkinson Syndopa 275mg Sun Pharma hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

175.000 đ - 1.100.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị sa sút trí tuệ Metiocolin hộp 4 vỉ x 5 ống

Hộp 4 vỉ x 5 ống

255.000 đ - 275.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị Parkinson Sifrol 0.25mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

294.000 đ - 349.800 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ