Thuốc tuần hoàn máu não, cải thiện trí nhớ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng thần kinh Spasticon hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

50.000 đ - 200.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tuần hoàn não Ginknex hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

30.000 đ

Đã bán 9 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Gamalate B6 dạng siro chai 80ml

Hộp 1 chai

190.000 đ - 238.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tăng cường tuần hoàn não Giloba hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

135.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Hoạt Huyết Dưỡng Não Cerecaps hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

70.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Neurocetam - 800 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

11.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 7 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Hoạt huyết dưỡng não Traphaco hộp 20 viên bao đường

Hộp 1 vỉ x 20 viên

90.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần NENI 800 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 4.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị suy giảm trí nhớ Aulakan hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

30.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ não PM Branin hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 12 viên

490.000 đ - 620.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Tuần hoàn não Thái Dương hộp 2 vỉ x 6 viên

Hộp 2 vỉ x 6 viên

32.000 đ - 50.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tăng tuần hoàn máu não Topbrain hộp 60 viên.

Hộp 6 vỉ x 10 viên

55.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 3 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ