Viên đặt âm đạo

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Metagin hộp 2 vỉ x 6 viên

Hộp 2 vỉ x 6 viên

17.500 đ - 35.000 đ

Đã bán 157 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Lady Balance hộp 12 viên

Hộp 1 vỉ x 12 viên

18.000 đ - 24.000 đ

Đã bán 15 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Zenellamed 50mg hộp 1 vỉ x 14 viên

Hộp 1 vỉ x 14 viên

207.200 đ - 265.000 đ

Đã bán 18 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Vagidequa hộp 6 viên

Hộp 6 viên

180.000 đ - 210.000 đ

Đã bán 13 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo pH.BALANCE ( mẫu mới ) hộp 1 vỉ x 7 viên

Hộp 1 vỉ x 7 viên

17.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 29 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Vagilgood hộp 2 vỉ x 5 viên

Hộp 2 vỉ x 5 viên

40.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 19 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Gravia Sup 500 hộp 1 vỉ x 1 viên

Hộp 1 vỉ x 1 viên

175.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt phụ khoa Fungiact TĐ hộp 2 vỉ x 5 viên

Hộp 2 vỉ x 5 viên

85.000 đ - 160.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo VIGIRMAZOLE 100mg hộp 6 viên

Hộp 1 vỉ x 6 viên

55.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt phụ khoa BioLife VagiCare hộp 1 vỉ x 6 viên

Hộp 1 vỉ x 6 viên

282.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt âm đạo Gravia Sup 100 hộp 1 vỉ x 6 viên

Hộp 1 vỉ x 6 viên

132.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên đặt phụ khoa INTEND hộp 1 vỉ x 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

170.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Viên nén đặt âm đạo AB - Intimus hộp 7 viên

Hộp 1 vỉ x 7 viên

405.000 đ

Đã bán 1 hộp