Dụng cụ kiểm tra sức khỏe

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử SIKA YD-102 hộp 1 cái

Hộp 1 cái

30.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 22 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Standard Q COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

84.800 đ - 120.000 đ

Đã bán 7 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Tokyo Clinical Thermometer hộp 1 cái

Hộp 1 cái

25.000 đ - 38.000 đ

Đã bán 24 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test cúm AB OnSite Influenza A/B Rapid Test hộp 25 kit

Hộp 25 bộ kit

40.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 21 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Combo 1 bộ test nhanh covid Toda Pháp hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 17 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh COVID-19 Labnovation hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

15.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 27 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân SASUKE hộp 1 cái

Hộp 1 cái

20.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 11 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Kit test nhanh nước bọt Easy Diagnosis Covid-19 Antigen Rapid Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

10.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 38 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Que thử ma túy 4 chân DRUGS OF ABUSE TEST (Hải Nam) hộp 1 cái

Hộp 1 cái

35.000 đ - 85.000 đ

Đã bán 37 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế Lilika

Hộp 12 cái

31.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Sakura Premium Best Quality hộp 1 cái

Hộp 1 cái

32.000 đ - 92.000 đ

Đã bán 28 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bộ test nhanh STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test hộp 2 bộ kit

Hộp 2 bộ kit

100.000 đ - 210.000 đ

Đã bán 20 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử ma túy Quick Test DOA Multi 4 Drug (Amvi) hộp 15 bộ

Hộp 15 cái

55.000 đ - 110.000 đ

Đã bán 27 cái

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Microlife MT1PM1 (MT500) hộp 1 cái

Hộp 1 cái

125.000 đ - 220.000 đ

Đã bán 14 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test cúm AB Humasis Influenza Antigen Card Plus hộp 30 kit

Hộp 30 bộ kit

70.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 20 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Microlife MT 60 (MT16K1) hộp 1 cái

Hộp 1 cái

60.000 đ - 93.000 đ

Đã bán 19 hộp