Kẽm, magnesi

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung Magne-B6 corbière hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.400 đ - 5.000 đ

Đã bán 5 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung kẽm Farzincol hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 14 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung kẽm Tozinax hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ - 2.000 đ

Đã bán 94 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch uống bổ sung kẽm A.T Zinc Siro hộp 30 ống x 5ml

Hộp 6 vỉ x 5 ống

3.500 đ - 10.000 đ

Đã bán 4 ống

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung kẽm A.T Zinc hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 2.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ, vitamin và khoáng chất ZINC 10 hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

15.000 đ - 350.000 đ

Đã bán 19 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Magnesium - B6 (TV. PHARM) hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

700 đ - 2.000 đ

Đã bán 29 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung Magnesi - B6 USA - NIC Pharma hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Hộp 5 vỉ x 10 viên

600 đ - 2.500 đ

Đã bán 25 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung Magnesi và vitamin B6 MAGNESI-B6 DHG hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 29.000 đ

Đã bán 22 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ Zinc DHG hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

15.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung kẽm Mibezin 15mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.400 đ - 1.900 đ

Đã bán 14 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung kẽm Dozinco hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.000 đ

Đã bán 14 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung MAGNESIUM B6 NIC chai 250 viên nén bao phim

Chai 250 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 9 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi Bicimax hộp 1 tuýp 10 viên

Hộp 1 tuýp

50.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

AtiZinc hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.200 đ - 2.000 đ

Đã bán 7 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ