Thuốc chống động kinh, co giật

Kit test nhanh Covid-19

Gabahasan 300 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 7.970 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống động kinh, chống co giật Galeptic 300 hộp 03 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.600 đ - 6.000 đ

Đã bán 554 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đau dây thần kinh PREMILIN 75mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

5.500 đ - 9.000 đ

Đã bán 7 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần Seduxen 5mg hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

120.000 đ - 1.500.000 đ

Đã bán 75 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Depakine Chrono 500mg hộp 1 lọ 30 viên

Hộp 1 lọ x 30 viên

9.500 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống động kinh Keppra 500mg hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

15.300 đ - 20.000 đ

Đã bán 55 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Topamax 25 hộp 60 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

6.000 đ

Đã bán 54 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị động kinh Lamictal 50mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

6.700 đ

Đã bán 53 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Trihexyphenidyl 2mg hộp 100 viên

Hộp 5 vỉ x 20 viên

200 đ - 500 đ

Đã bán 50 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung Magnesi và vitamin B6 MAGNESI-B6 DHG hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 29.000 đ

Đã bán 22 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đau thần kinh Lyrica 75mg hộp 56 viên

Hộp 4 vỉ x 14 viên

18.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 19 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị động kinh Depakine 200mg hộp 1 lọ 40 viên

Hộp 40 viên

103.000 đ - 295.000 đ

Đã bán 7 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Neurocetam - 800 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

11.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 7 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Levetstad 500 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

10.800 đ - 13.000 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ