Thuốc tác động lên hệ miễn dịch

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm METHYLPRED-NIC 4mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 581 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ức chế miễn dịch Imurel 50mg hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 viên

11.500 đ

Đã bán 143 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm ROBMEDRIL 16 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.800 đ

Đã bán 79 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medexa hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.100 đ - 5.000 đ

Đã bán 67 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thylmedi 16mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 46 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Hydrocolacyl (Prednisolon 5 mg) lọ 500 viên

Lọ 500 viên

500 đ - 1.000 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Althax 120mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 10.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác động lên hệ miễn dịch Hepedon Cap. hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

30.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 21 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Sunapred 20mg chai 30 viên

Hộp 1 chai x 30 viên

1.500 đ - 3.000 đ

Đã bán 13 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm PREDNISON 5MG IMEXPHARM lọ 500 viên

Lọ 500 viên

500 đ - 1.000 đ

Đã bán 6 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medlon 16 DHG hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.400 đ - 5.000 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Stadasone 16 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

5.000 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medexa 16 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 6.785 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Broncho-Vaxom Children hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

135.000 đ - 210.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm KIDPREDNI 5MG hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

20.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 2 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ, vitamin, tăng miễn dịch Thioserin hộp 20 ống x 10ml

Hộp 2 vỉ x 10 ống

125.000 đ - 490.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

CellCept 250mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.400.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm DOMENOL 16MG hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

120.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Cellcept 500mg Roche hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.400.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ