Thuốc trị hen suyễn

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Bột hít trị hen Symbicort Turbuhaler 160/4.5 hộp 1 chai 60 liều

Hộp 1 chai

245.000 đ - 325.000 đ

Đã bán 8 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt khí dung trị hen Berodual chai 10ml

Hộp 1 chai

120.000 đ - 165.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị hen phế quản Théostat LP 300mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

11.000 đ

Đã bán 29 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Bột hít trị hen Symbicort Turbuhaler 160/4.5 hộp 1 chai 120 liều

Hộp 1 chai

513.000 đ - 565.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị hen phế quản Bambec 10mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

6.500 đ - 10.000 đ

Đã bán 8 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Siro chống dị ứng Daleston-D hộp 1 chai 30 ml

Hộp 1 chai

3.800 đ - 60.000 đ

Đã bán 22 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Cốm dùng cho trẻ em Montiget 4mg hộp 14 gói

Hộp 14 gói

6.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 21 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hen suyễn Simguline 10mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.500 đ - 9.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị hen SALLET hộp 10 ống x 5ml

Hộp 10 ống

4.700 đ - 8.000 đ

Đã bán 18 ống

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Dexamethasone 0,5mg Mekophar hộp 10 vỉ x 20 viên

Hộp 10 vỉ x 20 viên

2.000 đ

Đã bán 15 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Siro điều trị dị ứng Best GSV hộp 1 lọ 60 ml

Hộp 1 lọ

31.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 12 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ