Thuốc ho, thuốc long đờm

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho, sát trùng đường hô hấp Eugica Fort hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

800 đ - 3.000 đ

Đã bán 106 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Ambroxol Boston hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 2.500 đ

Đã bán 282 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm ho có đường Bảo Thanh hộp 100 viên

Hộp 20 vỉ x 5 viên

8.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 734 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm đau họng Strepsils Cool hộp 50 gói x 2 viên

Hộp 50 gói x 2 viên

4.000 đ

Đã bán 5 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm ho không đường Bảo Thanh hộp 100 viên

Hộp 20 vỉ x 5 viên

10.000 đ - 18.000 đ

Đã bán 470 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm trị đau họng Dorithricin Throat Lozenges hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

50.000 đ - 85.000 đ

Đã bán 481 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho Eugica hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

600 đ - 8.000 đ

Đã bán 236 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm trị đau họng Strepsils Original hộp 100 gói x 2 viên

Hộp 100 gói x 2 viên

3.675 đ - 5.600 đ

Đã bán 4 gói

Kit test nhanh Covid-19

Siro ho Prospan chai 100ml

Hộp 1 chai

75.000 đ - 208.000 đ

Đã bán 233 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc long đờm Exomuc 200mg hộp 30 gói

Hộp 30 gói

4.500 đ - 9.000 đ

Đã bán 279 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho Methorphan hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 2.500 đ

Đã bán 696 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho Methorphan hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

2.000 đ

Đã bán 397 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc cốm long đàm, giảm ho Acemuc Kids 100mg hộp 30 gói x 0.5g

Hộp 30 gói

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 227 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ho Terpincodein-F hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 3.000 đ

Đã bán 467 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm trị đau họng Strepsils Soothing Honey & Lemon hộp 24 viên

Hộp 2 vỉ x 12 viên

20.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 234 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị ho Terpincold hộp 6 vỉ x 15 viên

Hộp 6 vỉ x 15 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 506 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ