Thuốc trị tiểu đường

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường Glucophage 500mg hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.800 đ - 2.580 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường Glucophage 850mg hộp 100 viên

Hộp 5 vỉ x 20 viên

3.400 đ - 4.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường Meyerviliptin 50 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 17 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đái tháo đường Diamicron MR 60mg hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

6.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 15 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường Jardiance 25mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

825.000 đ - 879.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đái tháo đường Glimepiride Stella 2mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

45.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 4 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Hỗn dịch tiêm Insullin Scilin M30 hộp 1 lọ x 10ml

Hộp 1 lọ

125.000 đ - 180.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ