Thuốc trị tiểu đường

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đái tháo đường Glimepiride Stella 2mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

45.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 4 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Hỗn dịch tiêm Insullin Scilin M30 hộp 1 lọ x 10ml

Hộp 1 lọ

125.000 đ - 180.000 đ

Đã bán 3 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị đái tháo đường Glucophage XR 1000mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

132.000 đ - 180.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường Trajenta 5mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

495.000 đ - 555.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Ubiheal 200 hộp 30 viên

Hộp 5 vỉ x 6 viên

234.990 đ - 380.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đái tháo đường Glucophage XR 500mg hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

37.250 đ - 60.000 đ

Đã bán 2 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Bút tiêm insulin Ryzodeg Flextouch 100U/ml hộp 5 cây

Hộp 5 cái

2.180.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường Glucophage 1000mg hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

55.000 đ - 140.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị tiểu đường Glucofast 500 hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

6.417 đ - 15.500 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ