Thuốc trị tiểu đường

Kit test nhanh Covid-19

Bút tiêm insulin Ryzodeg Flextouch 100U/ml hộp 5 cây

Hộp 5 cái

2.180.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường Glucophage 1000mg hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

55.000 đ - 140.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị tiểu đường Glucofast 500 hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

6.417 đ - 15.500 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Lyodura hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

330.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tiểu đường GLUMEFORM 850 DHG hộp 50 viên

Hộp 10 vỉ x 5 viên

80.000 đ - 120.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ