Thuốc nhỏ mũi, Thuốc xịt mũi

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt, mũi Natri Clorid 0,9% PHARMEDIC hộp 1 lọ 10ml

Hộp 1 lọ

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 545 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi trị nghẹt mũi Coldi-B chai 15ml

Hộp 1 chai

22.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 685 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mũi Rhinex 0.05% chai 15ml

Hộp 1 chai

6.300 đ - 9.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi giảm nghẹt mũi Otrivin 0.1% chai 10 ml

Hộp 1 chai

47.300 đ - 125.000 đ

Đã bán 942 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối nhỏ mắt, mũi Efticol Natri Clorid 0,9% chai 10ml

Hộp 1 chai

2.500 đ - 35.000 đ

Đã bán 2192 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi người lớn Otilin 0,1% lọ 15ml

Hộp 1 lọ

35.000 đ

Đã bán 46 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Ống hít mũi Siang Pure Inhaler

Hộp 10 vỉ x 6 ống

20.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 12 ống

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi làm giảm nghẹt mũi Otrivin 0.05% lọ 10 ml

Hộp 1 lọ

45.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 310 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi Jazxylo Adult hộp 1 lọ 15ml

Hộp 1 lọ

25.000 đ - 58.000 đ

Đã bán 330 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt - nhỏ mũi Natri Clorid 0,9% (DK Pharma) lọ 10 ml

Hộp 1 lọ

3.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 398 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mũi trẻ em Otilin 0.05% hộp 1 chai 8ml

Hộp 1 lọ

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 350 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi Mucome Spray hộp 1 lọ 10ml

Hộp 1 lọ

30.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 237 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mũi Natri Clorid 0,9% HAIPHARCO lọ 10 ml

Hộp 1 lọ

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 309 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mũi làm giảm nghẹt mũi Otrivin 0.05% chai 10ml

Hộp 1 chai

35.000 đ - 105.000 đ

Đã bán 237 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi Natri Clorid 0.9% Haiphaco hộp 1 lọ 8ml

Hộp 1 lọ

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 267 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mắt, mũi Natri Clorid 0,9% TRAPHACO hộp 1 lọ 10 ml

Hộp 1 lọ

4.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 224 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi Xylogen 0.1% hộp 1 lọ 15ml

Hộp 1 lọ

15.000 đ - 28.463 đ

Đã bán 221 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch nhỏ mắt, mũi Efticol 0,9% (chai dẹp) hộp 1 chai 10ml

Hộp 1 chai

2.500 đ - 6.300 đ

Đã bán 199 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi Aladka Nasal Spray hộp 1 lọ 15ml

Hộp 1 lọ

15.000 đ - 32.000 đ

Đã bán 96 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ